Privacy policy

Ograniczenie odpowiedzialności za treści wewnętrzne

Zawartość naszej strony internetowej została opracowana z niezwykłą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak ponosić żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność lub dokładność którejkolwiek ze stron.

Zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy TMG (Telemediengesetz - Tele Media Act niemieckiego prawa), my jako dostawcy usług ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Jednakże, zgodnie z sekcjami 8–10 TMG, my jako dostawcy usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania zewnętrznych informacji dostarczanych lub przechowywanych na naszej stronie internetowej. Gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy dane treści. Wszelką odpowiedzialność w tej sprawie można przyjąć wyłącznie od momentu, w którym naruszenie stanie się nam znane.

Ograniczenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Ponieważ zawartość tych stron nie jest pod naszą kontrolą, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne. We wszystkich przypadkach dostawca informacji z połączonych stron ponosi odpowiedzialność za treść i dokładność dostarczonych informacji. W momencie umieszczania linków żadne naruszenia prawa nie były dla nas rozpoznawalne. Gdy tylko naruszenie prawa stanie się dla nas znane, natychmiast usuniemy dany link.

Prawo autorskie

Treści i prace opublikowane na tej stronie podlegają prawom autorskim Niemiec. Wszelkie powielanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakakolwiek forma wykorzystania wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora lub autorów.

Ochrona danych

Wizyta na naszej stronie internetowej może skutkować przechowywaniem na naszym serwerze informacji o dostępie (data, godzina, dostęp do strony). Nie oznacza to żadnej analizy danych osobowych (np. Imienia i nazwiska, adresu lub adresu e-mail). W przypadku gromadzenia danych osobowych ma to miejsce - w możliwym zakresie - za uprzednią zgodą użytkownika strony internetowej. Przekazywanie danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika nie będzie miało miejsca.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że transmisja danych przez Internet (np. Pocztą elektroniczną) może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego też niemożliwe jest całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takich luk w zabezpieczeniach.

Wykorzystanie przez osoby trzecie wszystkich opublikowanych danych kontaktowych do celów reklamowych jest wyraźnie wykluczone. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych; np. za pomocą spamu.

Jesteś właścicielem swoich danych. Nie sprzedajemy twoich danych. Zawsze! 1

 1. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY O CIEBIE 2
 2. GDZIE SKŁADAMY DANE 2
 3. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE 2
 4. UJAWNIANIE TWOICH INFORMACJI 3
 5. AKTUALIZACJA LUB POPRAWA DANYCH OSOBOWYCH 3
 6. DOSTĘP LUB USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH 4
 7. WYBÓR DOTYCZĄCY KONTROLI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH 4
 8. PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA 4
 9. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE 5
 10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 5
 11. W JAKI SPOSÓB SKONTAKTUJESZ SIĘ Z PYTANIAMI? 5

Jesteś właścicielem swoich danych. Nie sprzedajemy twoich danych. Zawsze!

Przechowujemy tylko informacje, które nam przekazujesz. Stworzyliśmy tę politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób wykładnicza UE obsługuje Twoje dane i informacje osobiste.

This Privacy Policy describes the types of information we may collect from you or that you may provide to us when you visit the Exponential EU websites or use our services located at exponential.eu.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które zbieramy:

(i) za pośrednictwem naszych usług

(ii) w wiadomościach tekstowych i elektronicznych między Tobą a nami

(iii) pisemne uwagi dotyczące naszej usługi.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych innych usług ani żadnych informacji gromadzonych przez witryny osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy w naszych usługach.

Dla użytkowników z siedzibą w Unii Europejskiej („UE”), Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), Szwajcarii i Norwegii („kraje wyznaczone”): umożliwiamy transfer danych osobowych z tych krajów.

Korzystając z naszego serwisu, wyrażasz zgodę na niniejszą politykę prywatności.

1. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY O CIEBIE

Gromadzimy kilka rodzajów informacji o odwiedzających i / lub użytkownikach naszych usług. Możemy zbierać te informacje bezpośrednio, gdy je nam przekazujesz, lub automatycznie, gdy przechodzisz przez stronę, używając plików cookie - Przeczytaj więcej tutaj.

(a) Będziemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy skontaktujesz się z nami, zarejestrujesz się w usłudze, subskrybujesz biuletyn, prześlesz opinię, przystąpisz do konkursu, wypełnisz ankietę lub prześlesz nam komentarz.

Zamawiając produkty lub usługi na stronie internetowej, możesz zostać poproszony o podanie numeru karty kredytowej i innych informacji związanych z płatnościami. W zależności od aktywności, niektóre informacje, o które prosimy, są wymagane do korzystania z usług (np. Rejestracja konta), a niektóre są dobrowolne. Jeśli nie dostarczysz danych, gdy będą potrzebne do konkretnej działalności, nie będziesz mógł zaangażować się w tę działalność.

Zbieramy również Twój adres IP („IP”). Używamy twojego adresu IP do diagnozowania problemów z naszymi serwerami i / lub oprogramowaniem, do administrowania naszymi usługami i do zbierania informacji demograficznych.

(b) Możemy zbierać pewne informacje, które same w sobie nie identyfikują konkretnej osoby. Takie informacje informują nas o sprzęcie, działaniach związanych z przeglądaniem i zasobach, do których użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z nich, takich jak system operacyjny i typ przeglądarki. Używamy analiz i podobnych usług, jak wyjaśniono w naszym Polityka Cookie, aby pomóc nam zapewnić lepszą i bardziej spersonalizowaną usługę dla użytkowników, umożliwiając nam oszacowanie wzorców użytkowania, dostosowanie naszych usług do indywidualnych preferencji i przyspieszenie wyszukiwania.

2. GDZIE SKŁADAMY DANE

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych poza krajem, w którym mieszkasz. Podejmiemy rozsądne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

Używamy informacji o Tobie w następujący sposób:

 • Aby dostarczyć Ci informacje, produkty lub usługi, o które prosisz lub które według nas mogą Cię zainteresować
 • Aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z umów zawartych między Tobą a nami, w tym do rozliczeń i odbioru
 • Jeśli płacisz za licencję na usługę lub platformę za pomocą karty kredytowej, prześlemy dane Twojej karty kredytowej do odpowiedniej firmy obsługującej karty kredytowe i / lub firmy przetwarzającej płatności kartą kredytową
 • Aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszych usług, gdy zdecydujesz się to zrobić
 • Aby skontaktować się z Tobą w sprawie naszych usług
 • W jakikolwiek inny sposób możemy opisać, kiedy podasz informacje lub kiedy poprosimy Cię o nowe wykorzystanie informacji o Tobie.
 • Zapewnienie wsparcia dla Ciebie i Twojego moderatora kursu

4. UJAWNIANIE INFORMACJI

Twoje dane osobowe udostępnimy stronom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie wynajmujemy ani nie ujawniamy twoich informacji innym osobom, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie:

(a) Zapewniamy i wspieramy niektóre z naszych usług poprzez ustalenia umowne z dostawcami usług i innymi stronami trzecimi. My i nasi dostawcy usług wykorzystujemy Twoje dane osobowe do obsługi naszych stron internetowych i świadczenia usług. Na przykład musimy udostępnić dane karty kredytowej bankowi, który wydał kartę, w celu potwierdzenia płatności za produkty i usługi zakupione na naszych stronach internetowych; i dostarczaj informacje o zamówieniach osobom trzecim, które pomagają nam świadczyć usługi.

(b) Będziemy również ujawniać dane osobowe w następujących okolicznościach: (i) jeśli jest to wymagane przez organy ścigania lub organy sądowe, lub współpracować w dochodzeniu w sprawie egzekwowania prawa; (ii) jeśli mamy przekonanie w dobrej wierze, że jesteśmy do tego zobowiązani lub dopuszczeni przez prawo lub proces prawny; (iii) w celu ochrony naszych praw, reputacji, własności lub bezpieczeństwa nas lub innych osób; (iv) w celu obrony lub egzekwowania naszych praw lub zobowiązań; (v) jeżeli ujawnienie jest wymagane przez obowiązkowe standardy zawodowe; (vi) osobie trzeciej za Twoją uprzednią zgodą; lub (vii) jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić Twoje dane osobowe w celu wyegzekwowania lub zastosowania jakichkolwiek umów lub umów, które mogą istnieć między tobą a nami, w tym niniejszą Politykę prywatności i nasze Warunki korzystania z usługi. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

(c) W przypadku, gdy Wykładnicza UE zdecyduje się sprzedać całość lub część swoich akcji lub aktywów lub przystąpić do fuzji, zastrzegamy sobie prawo do włączenia Państwa danych, w tym danych osobowych, do aktywów przekazanych spółce przejmującej lub pozostającej przy życiu.

5. AKTUALIZACJA LUB POPRAWA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz składać wnioski, aby:

 • Usuń dane: Możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie wszystkich lub niektórych danych osobowych (np. Jeśli nie jest już konieczne świadczenie usług dla Ciebie).
 • Zmień lub popraw dane: W niektórych przypadkach możesz poprosić nas o zmianę danych, zwłaszcza jeśli jest to niedokładne.
 • Cel lub ograniczenie lub ograniczenie korzystania z danych: Możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania wszystkich lub niektórych danych osobowych (np. Jeśli nie mamy prawnego prawa do dalszego korzystania z nich) lub ograniczenia korzystania z danych (np. jeśli twoje dane osobowe są niedokładne lub są nielegalnie przechowywane).
 • Prawo do dostępu i / lub odbierania danych: Możesz poprosić nas o kopię swoich danych osobowych i może poprosić o kopię danych osobowych podanych w formie czytelnej dla komputera.

Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć w sekcjach 6 i 7 niniejszej polityki prywatności. Możesz również skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych z sekcji 15, a my rozpatrzymy Twoją prośbę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Możesz zażądać usunięcia i poprawić swoje dane osobowe, przesyłając żądanie danych, pisząc do nas na adres bastian@exponential.eu.

6. DOSTĘP LUB USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do informacji, które posiadamy na temat korzystania i dostępu do wykładniczych usług UE, poproś o to, pisząc do nas na adres bastian@exponential.eu.

Możesz również poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania wszystkich lub niektórych danych osobowych (np. Jeśli nie mamy prawa do dalszego korzystania z nich) lub ograniczenia korzystania z niego (np. Twoje dane osobowe są niedokładne lub nielegalnie przechowywane) poprzez przesłanie żądanie danych na piśmie do nas na bastian@exponential.eu.

7. WYBÓR DOTYCZĄCY KONTROLI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do preferencji komunikacyjnych możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynów, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w biuletynie. Jeśli Twój adres e-mail został zmieniony i chcesz nadal otrzymywać biuletyny, poinformuj nas o tym na bastian@exponential.eu, a my zaktualizujemy Twoje dane adresowe. Czasami możemy wysyłać e-maile dotyczące zakłóceń w działaniu witryny.

Masz również wybór w odniesieniu do plików cookie, jak opisano w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Zmieniając preferencje przeglądarki, możesz mieć możliwość zaakceptowania wszystkich plików cookie, powiadomienia o ustawieniu pliku cookie lub odrzucenia wszystkich plików cookie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić wszystkie pliki cookie, niektóre części naszej witryny mogą nie działać prawidłowo w Twoim przypadku.

8. PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko w przypadku, gdy posiadamy zgodne z prawem podstawy. Podstawy prawne obejmują zgodę (w której wyraziłeś zgodę), umowę (w przypadku gdy przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy z tobą (np. W celu dostarczenia żądanych usług) i „uzasadnione interesy”.

Where we rely on your consent to process personal data, you have the right to withdraw or decline your consent at any time and where we rely on legitimate interests, you have the right to object. If you reside in the Designated Countries and have any questions about the lawful basis upon which we collect and use your personal data, please contact our Data Protection Officer at andy@exponential.eu.

9. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Korzystając z naszej strony internetowej, możemy korzystać z plików cookie i innych technologii w celu ułatwienia i dostosowania korzystania z naszych usług. Dowiedz się więcej o swoich wyborach dotyczących korzystania z tych technologii io naszej odpowiedzi na sygnały „nie śledź” w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

10. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Naszą zasadą jest publikowanie wszelkich zmian w naszej Polityce prywatności na tej stronie (z powiadomieniem, że Polityka prywatności została zaktualizowana na stronie internetowej). Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności znajduje się na górze strony. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie aktualnego aktywnego i dostarczalnego adresu e-mail dla Ciebie oraz za okresowe odwiedzanie naszej strony internetowej i niniejszej Polityki prywatności w celu sprawdzenia, czy nie ma zmian.

Dalsze korzystanie z usług, które świadczymy po takich modyfikacjach, stanowi zgodę użytkownika na zaktualizowane warunki zmodyfikowanej Polityki prywatności.

11. W JAKI SPOSÓB KONTAKTUJESZ SIĘ Z PYTANIAMI?

Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się najpierw z Nickiem Smithem, wysyłając e-mail na adres bastian@exponential.eu

Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem fizycznej poczty na poniższe adresy.