Exponential Roundtable Logo

Tryeza e rrumbullakët Exponential

BASHKËRISHT - Pajis për të shumëfishuar

E shtunë 13 Nëntor 2021

NJË DITË, NJË MBLEDHJE, NË 200 QYTETE PËRRETH EVROPËS

Përfytyroni sikur të jeni të ulur në një tryezë me 6-8 të tjerë nga qyteti juaj, duke dëgjuar mësime se si mund t'i udhëhiqni njerëzit te Krishti, si t'i dishepullizoni dhe si të jeni pjesë e nisjes së kishave të reja.

Mijëra njerëz në Evropë po e bëjnë këtë gjë sot. Dëgjoni historinë e tyre, frymëzohuni dhe sfidohuni për të hedhur hapin tuaj të radhës. Bashkohuni me ne që BASHKËRISHT - të pajisim për shumëfishim.

Ideja e madhe: Prej kohësh e kemi kuptuar dhe jemi përpjekur të arrijmë përmbushjen e Porosisë së Madhe (Mateu 28), dhe kjo është sfida "SHKONI." Kohët e fundit kemi pranuar që duhet t'i bindemi gjithashtu edhe Urdhërimit të Madh (Marku 12) për të "Dashur." Por pjesë përbërëse e misionit të Jezusit e cila mungon është e madhja e tretë, Bashkëpunimi i Madh (Gjoni 17) - që këtë gjë duhet ta bëjmë "Bashkërisht."

Në mënyrë që të shohim një lëvizje e cila do ta përmbushë misionin e Jezusit duhet të bëjmë atë që Jezusi na kërkoi të bëjmë: duhet të BËJMË DISHEPUJ... dhe të DUAM... por ta bëjmë këtë BASHKËRISHT!

together
Diverse People Friendship Togetherness Happiness Aerial View Concept

Çfarë është Exponential?

Exponential është një komunitet me një kauzë. Ne jemi mijëra udhëheqës që kemi pasion për kishëmbjelljen. Vizioni ynë i përbashkët është të shohim që riprodhimi dhe shumëfishimi të bëhen norma në gjuhën dhe sjelljen e kishës në Evropë.

Ne duam të shohim që ungjilli, udhëheqësit, dishepujt, kishat dhe rrjetet të shumëfishohen kudo rreth Evropës. Ne po zhvillojmë burime dhe kurse për udhëheqësit dhe kishat vendore.

Çfarë do të ndodhë në Tryezën e rrumbullakët të Exponential?

Tryezat e rrumbullakta krijojnë një mjedis ku ju uleni bashkë rreth tryezës dhe diskutoni atë që keni dëgjuar dhe mësoni nga njëri-tjetri. Mezi presim t'ju takojmë në tryezën vendore të rrumbullakët në qytetin tuaj.

Exponential Roundtables

Folësit

Do të prezantohet një seri mësimesh 15 minutëshe - të gjitha të përkthyera në gjuhën tuaj.

Lexoni më tepër rreth folësave të këtij viti!

Seminare

Do të ketë disa seminare që do të ofrohen online.

Tryezat e rrumbullakëta

Një kohë për të folur dhe për të reflektuar së bashku përreth tryezës.

Histori

Histori nga mbjellës kishash përreth Evropës.

Pas tryezave të rrumbullakëta ju do të keni qasje ndaj mësimeve si dhe ndaj disa mësimeve më të thelluara nga të gjithë udhëheqësit dhe organizatorët e seminareve në faqen tonë të kurseve në internet.

KOHA

Tryezat e rrumbullakëta Exponential do të jenë një takim që do të mbahet në zona të ndryshme kohore në më shumë se 200 qytete përreth Evropës.

Mezi presim të jemi së bashku me ju ditën e shtunë në 13 Nëntor 2021. Duke qenë se kemi një mbledhje për 200 tryeza të rrumbullakëta në qytete të cilat gjenden në zona të ndryshme kohore përreth Evropës, `do tryezë e rrumbullakët do të fillojë në kohë të ndryshme në varësi të vendit tuaj. Ju lutemi shikoni hartën për të zbuluar se kur fillon tryeza e rrumbullakët në qytetin tuaj.

Do të ketë komunikime të ndryshme mes qyteteve të ndryshme, dhe mes qyteteve të ndryshme dhe studios qendrore në Berlin.

map-timezone21

Regjistrimi për Tryezat e rrumbullakëta Exponential 2021!

Tarifa e regjistrimit

Shuma që ju paguani në regjistrim varet nga vendi ku jetoni. Këtu në Kosovë, tarifa për konferencën është 5 € lekë. Duke paguar tarifën e regjistrimit të caktuar për vendin tuaj ju mbështetni lëvizjen gjithnjë në rritje të Exponential përreth Evropës. Ju faleminderit për mbështetjen tuaj.

Tarifa e regjistrimit nuk do të mbulojë koston e ushqimit, pijeve, kafes apo gjërave të tjera në treyzën e rrumbullakët. Në varësi të çdo organizatori ju lutemi kini parasysh që mund të keni kosto ekstra. Për t'i mbajtur kostot sa më të ulëta që të jetë e mundur kemi vendosur bashkë me bordin dhe partnerët tanë që për të organizuar 200 tryeza të rrumbullakëta në 200 qytete, mënyra më e mirë është që t'i sfidojmë organizatorët tanë vendorë të kujdesen vetë për këtë gjë, duke qenë se ata e njohin më mirë komunitetin e tyre.

Organizatorët vendorë dhe qytetet

Më poshtë mund të gjeni më tepër informacion rreth organizatorëve vendorë dhe qyteteve në Kosovë.

Prishtinë

Organizator vendor:
Pajtim & Nora Smolica

Rreth organizatorit:
Pajtimi dhe Nora janë bashkudhëheqës të Greater Europe Mission në Kosovë. Misioni i tyre është të arrijnë fëmijët dhe të rinjtë e Kosovës me Ungjillin, përmes organizimit të programeve, trajnimeve, kampeve dhe konferencave për fëmijë dhe të rinj.

Vendi:
TBD