REGIONAL HUNGARY

BE A

Kingdom-leader-long1-01

A Királyságban vezetőnek lenni krisztusi alázatot, Istentől kapott Királyság-víziót és merész váltást igényel a vezetői gyakorlatokban; beleértve a megsokszorozódás gondolkodásmódját, az engedélyt adó, tanítványokat sokszorozó, ajándékokat aktiváló és Királyságépítő szemléletet.

Ez egyfajta merész új hozzáállást és új gondolkodásmódot igényel. Ahhoz, hogy a vezetők a megsokszorozódás kultúráját megteremtsék, drámai változásokat kell végrehajtaniuk a gyülekezet paradigmájában. A vezetői létből kimozdulva  a vezetők képzésére kell koncentrálniuk.

Ezen a regionális konferencián megnézzük a megszokszorozódási szemlélet alapján…

… a felhatalmazó
… a tanítványokat megsokszorozó
… az ajándékokat aktiváló
… a Királyságot építő
vezetői gyakorlatokat.

Dátum és időpont:

November 22. 10:00-17:00 (a regisztráció 9:00-kor kezdődik)

Helyszín:

Lurdy Rendezvényszervező Kft./Lurdy Conference Center

1097 Budapest, Könyves Kálmán körut 12-14;
Room 6

Részvételi díj:

8000 Ft
(Ez magában foglalja a fogyasztást a kávészünetekben, de az ebédet nem tartalmazza. A helyszínen számos étterem, büfé áll rendelkezésre)

Előadók

Alan-round

Alan Platt

Øivind

Øivind Augland

Miro & Marta Toth

Miro Toth

Janos-round

János Kalupka

“Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett. Szolgai formában élve a földön, még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszthalálig! Isten ezért mindenek fölé emelte, s olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb. Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére Mennnyen, Földön és föld alatt, s minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére!”

Filippi  2:5-11

Register now

You will be redirected to a payment page to validate your registration.

Alan-round

Alan Platt

Alan Platt a Doxa Deo Gyülekezet alapítója, mely jelenleg 30,000 ember felé szolgál szerte Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban, Németországban és Új-Zélandon. A City Changers Mozgalom vezetője, továbbá vezető szerepet tölt be a dél-floridai Church United program építésében. Alannek és feleségének, Leananak két felnőtt gyermeke van, jelenleg Floridában élnek.

Øivind

Øivind Augland

Norway

Øivind 25 éve a norvégiai Evangelical Lutheran Free Church pásztora és gyülekezetplántálója. A nemzeti gyülekezetalapító hálózat vezetője volt 10 évig és alapítója az M4 Europe nevű mozgalomnak, amely jelenleg 15 európai országban dolgozik. Kezdeményezte az NC2P-t (National Church Planting Process – Nemzeti Gyülekezetplántáló Folyamat) is, amelynek célja Európában, hogy a nemzetekben Krisztus testét mozgósítsa, hogy együtt dolgozzanak és válaszoljanak a nemzetükben felmerülő gyülekezetplántálási igényekre. Øivind az Xpand Norway és a Persolog Norway alapítója és társtulajdonosa. Elhívása az egység és a sokszorozódás elősegítése Krisztus testében. Øivindnak és feleségének, Lindának négy felnőtt gyermeke van.

Miro & Marta Toth

Miro Toth

Szlovákiai

Miro Toth szlovákiai és magyarországi gyülekezetplántáló. Miro tanult az amerikai Northpoint Bible Főiskolán, és a Matej Bel Egyetemen evangélikus teológiából szerzett mesterdiplomát, majd ugyanezen az egyetemen nagyvárosi teológiából doktorált.

Egy ACS gyülekezetet alapított Szlovákiában és egy Equippers gyülekezetet Budapesten, Magyarországon. Miro a Gateway College Bibliaiskola igazgatója, vezeti a CityLdr platformot, tagja a Szlovákiai Apostoli Egyház és az Association of Evangelical Churches elnökségének.

János Kalupka

Kalupka János a budapesti Naphegy Keresztény Gyülekezet vezető lelkipásztora, a Magyar Apostoli Egyház alelnöke. A City to City Magyarország vezetőségi tagjaként azon dolgozik, hogy az evangélium új gyülekezetek plántálása révén egyre inkább átjárja Budapestet. Szívügye a nagyvárosi gyülekezetépítés, a felekezetközi missziós együttműködések elősegítése, a hit és munka integrálása, valamint a következő vezetői generáció mentorálása. Lelkészi szolgálata mellett üzleti tanácsadóként és coach-ként is dolgozik. Feleségével Renivel boldog házasságban nevelik négy gyermeküket.