Запалване на култура на умножение

0
Sub-Total: 0,00

No products in the basket.

100% Secure Checkout!

Разпалване на култура на умножение е много повече от книга. Това е искра! Защо? Защото тази книга, като една искра, има потенциала да запали огън, който може да се превърне в пламък и в крайна сметка във всепоглъщащ огън. Убеден съм, че ако църковните лидери прочетат и приложат съдържанието на тази книга, това ще разпали пламтящият огън на съживлението в европейската църква. - Дейв Фъргюсън, награждаван автор, президент на Exponential US и член на Управителния съвет на Exponential Europe

0,00

Запалване на култура на умножение

Експоненциално е общност с кауза. Общата ни визия е възпроизводството и мултиплицирането да се превърнат в норма на езика и поведението на църквата в Европа.

Под „култура“ разбираме спонтанно повтарящ се модел на поведение. Културата се формира от копнежите в сърцето ви и от убежденията в съзнанието ви. Когато ценим дадено нещо, то става наш приоритет. А щом стане приоритет, то вече е част от живота ни и се вижда в поведението.

Чрез тази книга искаме да ви вдъхновим и да ви предизвикаме да си зададете въпроси свързани с умножението. Нашата молитва е мултиплицирането да стане норма в езика и поведението на църквата в Европа.
– Ойвинд Огланд, лидер относно визията и президент на Exponential Европа